Team Titlists

SBI
Jeff Prein, Scott Erickson, Rick Thomas,
Kevin Thompson, Chris Gibbons – 3624
Show Team Division 1
Show Team Division 2
Show Team Scratch